Vi kan slet ikke se det anvendelige i timeregistrering!

Vores kulturkreds’ altoverskyggende buzzword er fleksibilitet og effektivisering. Ligegyldigt hvor jeg holder øje med folk, er det blevet almindeligt, at alle ansatte skal arbejde hurtigere… Medarbejderne nå samme arbejdsopgaver, men på meget mindre tid. Til at praktisere denne ekstreme effektivisering har man på næsten alle arbejdspladser implementeret tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, og et stempelur for at kunne formå at ”kontrollere” om alt går til, som det skal… Det er fuldkommen tydeligt for mig, at det trækker dårlige ting med sig… Det er stort set i hvert fald en gang om ugen, at man læser i diverse aviser, at mange ansatte føler en indre stress på grund af, at de høje krav til den enkelte projektansatte har ændret sig… Den altfortærende stress er en af vores kulturs største sygdomme, og jeg er overbevist om, at der er en direkte forbindelse mellem tidsregistrering, timeregistrering, samt fraværsregistrering på arbejds-pladsen og stress som sygdom…

Det er ik’ løgn, når jeg ytrer, at jeg er nervøs over fremtidens måde at arbejde på… Det kan virkelig bare ikke passe, at hele det vestlige samfund skal bukke under for stress!! Vi er mange, som tænker, at det er rigtig skønt, at der for tiden er enormt meget opmærksomhed på arbejdstrivsel- og glæde på mange arbejdspladser… Men kontinuerligt med dette fokus, ses ligeledes en fokusering på optimering… Det ses i særdeleshed i den kontinuerlige overvågning varetaget af al den tidsregistrering, timeregistrering og fraværsregistrering. Ydermere er der også den stressende lyd fra et forældet stempelur, som ihvertifald heller ik bidrager til et lækkert arbejds-miljø… Jeg har selv været ansat i et firma, hvor vi til adskillige personalemøder blev konfronteret med konklusionen på den tidsregistrering, timeregistrering, og fraværsregistrering, som var blevet nedfældet vedr. vores arbejdsdag… Det var bestemt ik behageligt, og de fleste beskrev det som slet og ret overvågning. Så en gode råd til alle chefer lyder; fokuser på lykkelige arbejdre, frem for optimering. Det er jeg overbevist om til syvende og sidst vil optimere tallene på bundlinjen. For tilfredse ansatte resulterer i effektive ansatte.