Hvis du vil have tilfredse medarbejdere, bliver det en mega dum beslutning at begynde på tidsregistrering såvel som stempelur

At mange både offentlig og privat ansatte døjer med stress pga., at forventningerne til den enkelte projektansatte har ændret sig, bliver det stort set i hvert fald en gang om ugen, at jeg læser i pressen. Jeg har selv arbejdet et sted, hvor de ansatte til hyppige personalesamtaler blev informeret omkring resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering {danmade.dk}, og fraværsregistrering » danmade.dk/produkter/fravaersregistrering,, som var blevet nedfældet vedr. vores arbejdsdag… Det føltes ik rart, plus mange følte det som værende decideret overvågning… Det er fuldkommen tydeligt for mig, at det er gået over gevind… Så min gode råd til alle arbejdsgivere lyder; hold fokus på lykkelige arbejdre, frem for effektivisering.

En hel del beder stærkt til, at vi kommer til at opleve lysere tider. Adskillige arbejdsmarkedsforskere tænker, at det er ret så fantastisk, at der er enormt meget opmærksomhed på trivsel på arbejdspladsen. Dét er jeg overbevist om altid vil virke positivt på overskuddet. For lykkelige medarbejdere resulterer i arbejdsomme arbejdere…

Men sideløbende med dette positive fokus, ses også et fokus på effektiviserings-muligheder. Med det formål at materialisere denne effektivisering indfører man og har indført på snart sagt alle moderne arbejdspladser tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et stempelur for at kunne ”kontrollere” om medarbejderne lever op til alle de stillede krav. At døje med stress er en af vort samfunds allerstørste livstruende sygdomme, og jeg er ikke i tvivl om, at der er en tæt relation mellem tidsregistrering, timeregistrering, samt fraværsregistrering på diverse arbejdspladser og stress som sygdom! Yderligere tillægges der ligeledes den alarmerende lyd fra et virkelig gammeldags stempelur, der ihvertifald heller ik bidrager til et lækkert arbejds-miljø…

En hel del synes, at al den effektivisering er gruopvækkende. Ligegyldigt hvor jeg holder øje med folk, er det krævet at ansatte arbejde meget hurtigere… Det ses specielt tydeligt i den kontinuerlige kontrol & overvågning foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering & fraværsregistrering… Os alle skal nå samme arbejdsopgaver, dog på virkelig meget mindre tid. Det kan virkelig bare ik’ komme på tale, at hele samfund skal gå ned med stress!