Alle kender ej til det gode erhverv som landmåler.

Siden jordens start har landmåling været en god praktik i skabelsen af de progressive nationer. Adskillige nationer er således helt etableret grundet målinger lavet af en landinspektør » pristorvet.dk/erhverv/landinspektoerer,. En habil landmåler » pristorvet.dk/erhverv/landinspektoerer/landmaaler, var nødvendig, fordi han havde tilladelse til at skitsere skitser over købstaden. En landinspektør opridsede bykort over byens skel, som var essentielle for at kunne vise ejendomsret over land! Nu til dags har en landmåler fortsat den samme funktion, idet opmåleren medvirker til at normere skel for rettigheder over land…

Flere vil påstå, at det er et utrolig anonymt arbejde at være landinspektør, til trods for den nødvendige vigtighed, kortoptegnelser havde og har for samfundet, & ejendom.

Stillingen som landmåler er indviklet, og det fordrer en dygtig mand. Alligevel, er der helt klart adskillige, som ikke vil kunne klarlægge eksakt, hvad en landinspektør arbejder med. Det er ik’ kongruent fra by til by, hvilke jobs, som ses som attraktive…

En landmåler besidder en fantastisk afgørende opgave i både det gamle og eksisterende fællesskab. Projektet han laver, er af en altafgørende karakter, men så snart landinspektørene render omkring på vejene transporterende nødvendigt grej, ser det ej ud af noget. Mange tror, at det er grunden til, at flere ikke ved, hvor altafgørende en landinspektør er. Utallige kender ihvertfald ikke utallige, som begærer at være landmåler, så snart de er granvoksne. Så derfor er landinspektør et temmelig ukendt erhverv, der ud fra fleres mening, slet ik indkasserer den approbation, som erhvervet fortjener…